นิคมอุตสาหกรรมใหม่ ในเครือ กรอ.
ที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด

โรงงานอุตสาหกรรมบางปูแห่งใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด 649-1-96.4 ไร่, ตั้งอยู่ที่ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
พื้นที่นิคมตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ใกล้ศูนย์กลางคมนาคมเดินทางสะดวก

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี*

 
  • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
  • อนุญาตให้นำช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ติดตามเข้ามาพำนักในประเทศไทย
  • อนุญาตให้ส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ
  • การให้บริการธุรกิจโดย Total
  • อนุญาตให้นำช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ติดตามเข้ามาพำนักในประเทศไทย
  • อนุญาตให้ส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ
  • การให้บริการธุรกิจโดย Total Solution Center (TSC) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
* ให้สิทธิประโยชน์โดย กนอ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จุดเด่น

ผ่านการรับรองโดย กนอ. (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
การให้บริการธุรกิจโดย Total Solution Center (TSC) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ใกล้ตัวเมือง
ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีแพรกษาเพียง 5 กิโลเมตร และ ใกล้ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ สนามบิน ท่าเรือ และทางด่วนสายพิเศษ แค่ 20 กิโลเมตรจากกรุมเทพฯ

ที่ดินในแถบนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ที่ดินในพื้นสีม่วงสุดท้ายใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าในเขตบางปู 

สาธารณูปโภค

ระบบโทรคมนาคม

 Fiber Optic และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ระบบนำ้ประปา

6,000 cu.m./ วัน
โดย การ ประปา นครหลวง สาขา สมุทรปราการ  

แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

มี สถานี ไฟฟ้า ขนาด ย่อย 30 MW
โดย การ ไฟฟ้า นครหลวง เขต สมุทรปราการ

ก๊าซธรรมชาติ

มี ท่อ ส่ง ก๊าซ ธรรมชาติ
โดย บริษัท ป ต ท. จำหน่าย ก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้วน ความ จุ ของ ระบบ ตะกอน 
2,500 ลบ. ม / วัน

ระบบถนน

ถนน สาย หลัก: กว้าง 25 เมตร
ถนน สาน รอง: กว้าง 20 แ 16 Meters width

TARGET INDUSTRIES

・กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
กลุ่มขึ้นรูปโลหะ
กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์กระดาษและพลาสติก
กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน

Project Area

【ไร่】649-1-96
【เฮกตาร์】103.9
【เอเคอร์】256.79

Industrial and Warehouse Area

【ไร่】481-2-99
【เฮกตาร์】770,796
【เอเคอร์】190.47

Public Utilities and Services Area

【ไร่】101-2-28
【เฮกตาร์】162,511
【เอเคอร์】40.16


Company Information

Company Name

GDM (Thailand) Co.,Ltd.

Address

57, Park Ventures Ecoplex, 12th Fl. Unit 1211, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Google Map

Contact us
นางสาว วสมน: (TEL)064-334-5578
                   (Mail)gdm-sales@gdm-asia.com
นางสาว ณัฐกุล:(TEL)092-255-8528
                   (Mail)gdm-sales2@gdm-asia.com


เพิ่มเพื่อน